Nét màu cảm xúc họa sĩ Lê An Ka

Nét màu cảm xúc-họa sĩ Lê An Ka

 

Xem thêm  Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam khóa VII