Chương trình họp mặt giao lưu các nghệ nhân Bonsai Long Thành – Nhơn Trạch

Chương trình họp mặt giao lưu các nghệ nhân Bonsai Long Thành – Nhơn Trạch

Xem thêm  Đại hội đại biểu Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam lần thứ VII: Phát huy truyền thống 33 năm xây dựng và trưởng thành