Nghệ nhân SVC Việt Nam – Nghiêm công Thọ

Nghiêm công Thọ – nghệ nhân SVC Việt Nam một nghệ nghê nhân có tâm huyêt có kiến thức sâu về lĩnh vực đá cảnh, phong thủy, gỗ lũa, gỗ mỹ nghê. Năm 2019 nghệ nhân Nghiêm công Thọ đã được Hội SVC tỉnh Hải Dương bổ nhiệm làm Giám đốc TRUNG TÂM ĐÁ CẢNH, GỖ MỸ NGHỆ VÀ TRANH TƯỢNG DÂN GIAN TỈNH HẢI DƯƠNG.

Nghệ nhân SVC Việt Nam

Phòng trưng bày các tác phẩm do Nghệ nhân Nghiêm Công  Thọ chế tác và sưu tầm như một bảo tàng thu nhỏ, tuy diên tích còn  rất khiêm tốn.

Nghệ nhân Nghiêm Công Thọ say sưa giới thiêu với khách những tác phâm   gỗ lũa  mỹ nghệ rất độc đáo như Nụ hôn còn lại, Vọng phu, về đề tài chiến tranh

Nguồn: http://hoisvcvn.org.vn/nghe-nhan-nghiem-cong-tho

Xem thêm  Cao Văn Phú Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp Quốc gia