Lễ trao giải: Hội Thi Chim Chào Mào Đấu Hót

Lễ trao giải: Hội Thi Chim Chào Mào Đấu Hót

Một số hình ảnh hội thi quy tụ nghệ nhân khu vực phía nam và Tây nguyên tham dự của chim cảnh Đồng Nai ngày 22-10 vừa qua

hoi sinh vat canh DN1

hoi sinh vat canh DN2

hoi sinh vat canh DN6

hoi sinh vat canh DN5

hoi sinh vat canh DN4

hoi sinh vat canh DN3

Hội Sinh Vật Cảnh Tỉnh Đồng Nai – Chi Hội Chim Cảnh Đồng NaI
Xem thêm  Thông báo Mời Họp BCH Hội Sinh Vật Cảnh Tỉnh Đồng Nai Tháng 12/2022