Tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Đồng Nai nhiêm kỳ II diễn ra vào sáng ngày 24/11/2019 có Doanh nhân Trần Công Cảnh, Phó chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các sở ban ngành của tỉnh.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều cố gắng trong xây dựng tổ chức Hội và phát triển phong trào Sinh Vật Cảnh ở địa phương. Cụ thể, Hội đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên và nhân dân hiểu rõ hơn vị trí vai trò của mình trong các hoạt động chuyên môn và xã hội. Qua đó, giúp cho cán bộ, hội viên và nhân dân tăng cường nhận thức về việc bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, môi trường sống trong lành, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, duy trì lối sống hòa đồng với thiên nhiên và Sinh Vật Cảnh. Đặc biệt, trong những năm qua, các cấp hội và hội viên đã có nhiều việc làm thiết thực trong tham gia xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.